محسن قاسم جهرودی


به گزارش صنعت نویس، محسن قاسم جهرودی در حاشیه مراسم تحویل ۲۰۰ دستگاه خودروی تجاری در جمع خبرنگاران گفت: سایپا به طور قطع استانداردهای ۸۵ گانه سازمان ملی استاندارد را در محصولات خود پیاده سازی خواهد کرد و براین اساس اولین خودرویی که این استانداردها را پاک می کند، خودوروسازی سایپا است. مدیرعامل...
به گزارش صنعت نویس، مدیرعامل سایپا در خصوص تولید خودروهای جدید در این گروه گفت: درحال حاضر بین محصولات گروه سایپا پیوستگی وجود ندارد و بعد از پراید که در محدوده قیمتی 20 میلیون تومان است محصول بعدی ما در محدوده قیمتی 50 میلیون قرار دارد و ما نمی توانیم مشتری را نگه داریم. جهرودی افزود: چیدمان...