آرامش قبل از طوفان در سایپا
بحران مالی انتظار دومین خودروساز ایران را می کشد؟

آرامش قبل از طوفان در سایپا

96/5/29

نظرسنجی

با حذف پراید از خودروسازی کشور موافق هستید؟

گزارش تصویری

ویدئو

مطبوعات نویس