خصوصی‌سازی «خودرو» لغو شد
باتصمیم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی

خصوصی‌سازی «خودرو» لغو شد

98/9/25

نظرسنجی

با افزایش قیمت بنزین موافق هستید؟

گزارش تصویری

ویدئو

مطبوعات نویس