خدا قوت آقای جهرودی/قرار بود کارمحور باشید نه پول محور
حکایت عجیب افزایش قیمت ناگهانی سراتو

خدا قوت آقای جهرودی/قرار بود کارمحور باشید نه پول محور

 افزایش قیمت ۱۹ میلیون تومانی "سراتو" طی ۲ ماه!
سایپا دوباره سراتو را گران کرد

افزایش قیمت ۱۹ میلیون تومانی "سراتو" طی ۲ ماه!

96/9/25

نظرسنجی

عملکرد مهدی جمالی مدیرعامل پیشین سایپا را چگونه ارزیابی می کنید؟

گزارش تصویری

ویدئو

مطبوعات نویس