حقوق کارمندان دولت


به گزارش صنعت نویس، احمد امیرآبادی در آیین اختتامیه دومین جشنواره ملی دفاع مقدس با نام «هشت بهشت» در قم با اشاره به طرح های مجلس در تنظیم حقوق های دریافتی کارمندان، افزود: در نظر است حقوق وزیران، وکیلان، استانداران و مسئولان ارشد کشور نسبت به حقوق امسال 10 درصد کم شود. وی با اشاره به این که...
به گزارش صنعت نویس، محمدباقر نوبخت گفت: وقتی سازمان برنامه و بودجه به این نتیجه برسد که دستگاهی نمی تواند همه ۵ درصد را صرفه جویی کند، در میزان بودجه ای که برای آن دستگاه اختصاص می دهد، این مبلغ را ترمیم می کند. رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: میزان افزایش حقوق کارمندان در سال ٩٧ ده درصد است و...