عامل کسادی معاملات مسکن در مناطق ۴ و۵ تهران

مشاوران املاک در مناطق مختلف شهر تهران به فروشندگان مسکن توصیه می‌کنند قیمت‌ پیشنهادی ملک خود را متناسب با میانگین قیمت منطقه تعیین و به متقاضیان خرید مسکن ارائه کنند.
عامل کسادی معاملات مسکن در مناطق ۴ و۵ تهران

Fatal error: Call to undefined function drupal_random_key() in /home2/sanatnevis/public_html/sites/all/modules/drupal/colorbox/colorbox.theme.inc on line 145