بی محلی خودروسازان به قطعه سازهای داخلی
تولید خودرو با قطعات چینی بالا رفت

بی محلی خودروسازان به قطعه سازهای داخلی

03/1/25

نظرسنجی

با واردات خودروی کارکرده موافق هستید؟

جدول قیمت

گزارش تصویری

ویدئو

مطبوعات نویس