پیش بینی تورم در پایان 1400

پیش بینی روند تورم در سال 1400 بر مبنای اردیبهشت امسال نشان می دهد زودترین موعد رسیدن به تورم هدف 22 درصدی مهر 1400 خواهد بود. حال‌ آنکه اگر تورم برمبنای 12 ماه گذشته ادامه پیداکند رسیدن به آن غیر ممکن خواهد بود.

به گزارش صنعت نویس، تورم اردیبهشت ماه در سال جاری به کمترین رکورد خود در 20 ماه اخیر رسید. پیش بینی ها نشان می دهد درصورتی که این روند تا پایان سال جاری ادامه پیدا کند در اسفند 1400 رکورد کمترین تورم نقطه به نقطه در 45 ماه گذشته به ثبت خواهد رسید.بطور کلی پیش بینی تورم در پایان امسال در سه روند امکان پذیر است. روند ماهانه، روند دو ماه گذشته در سال 1400 و 12 ماهه.

نخستین روند که به رشد ماهانه قیمت ها در اردیبهشت اشاره دارد بیانگر کمترین حد تورمی در میان سناریوهای سه گانه است.

ارزانترین سناریوی تورمی در اسفند 1400
در اردیبهشت ماه سال جاری تورم اعلام شده توسط مرکز آمار برابر با 0.7 درصد بود که در 20 ماه گذشته رکورد کمترین تورم ماهانه به حساب می آید. اکنون اگر در نظر بگیریم که تا پایان سال جاری قیمت ها هر ماه به اندازه اردیبهشت افزایش پیدا کنند تورم نقطه به نقطه در آخر سال برابر با 11.5 درصد خواهد بود.

به عبارت دیگر تورم ماه اردیبهشت سبب شده تا حداقل تورم پیش بینی شده در اسفند ماه برابر با 11.5 درصد باشد. در صوتی که این فرضیه تحقق پیدا کند تورم نقطه به نقطه اسفند ماه کمترین تورم در 45 ماه به حساب می آید.

از طرفی تورمی که سیاستگذار برای خرداد امسال به عنوان هدفگذاری تورمی تعیین کرده بود برابر با 22 درصد بوده است.

محاسبات تورمی نشان می دهد در کمترین سطح پیش بینی ها نیز تورم خرداد ماه در سطح 22 درصد قرار نخواهد گرفت و در این سناریو موعد دست یابی به این سیاست کلی در مهر 1400 خواهد بود.

به عبارت دیگر باتوجه سناریوی حداقلی، زمان رسیدن به تورم 22 درصدی که بانک مرکزی هدفگذاری کرده زودتر از مهر 1400 امکان پذیر نخواهد شد.سناریوی میانه تورمی در پیش بینی تورم
روند میانگین تورم در سال 1400 ، یعنی رشدمتوسط قیمت ها در دو ماه فروردین و اردیبهشت سال جاری می تواند روند میانه ای رابرای تخمین رشد نقطه به نقطه قیمتها در اسفند ماه ارائه دهد.

این تورم در قاب ماهانه برابر با 1.7 درصد محاسبه شده است. اگر این مسیر تا آخر امسال ادامه پیدا کند تورم اسفند ماه برابر با 18.5 درصد ثبت می شود.

آمار و ارقام نشان می دهد تورم هدف نیز که از سوی بانک مرکزی برابر با 22 درصد در نظرگرفته شده با این سناریو در بهمن ماه 1400 عملی خواهد شد.

اما گرانترین حالت بررسی پیش بینی تورم زمانی است که رفتار 12 ماهه این متغیر را اساس و بنای محاسبات خود قرار دهیم.

گران ترین سناریوی پیش بینی تورم
اگر تصور کنیم هر ماه تورم ماهانه ثبت شده برابر با میانگین تورم در 12 ماه گذشته منتهی به اردیبهشت امسال باشد تورم ماهانه معادل با 3.5 درصد خواهد بود. بنابر این سناریوی حاصل گرانترین حالت پیش بینی تورم در پایان سال است.

در این حالت تورم نقطه به نقطه در پایان سال برابر با 45.5 درصد بوده و دست یابی به تورم هدف گذاری شده غیر ممکن به نظر می رسد. به عبارت دیگر درصورتی که رفتار تورم تا پایان سال جاری از گرانی های رقمخورده در سال پیش تبعیت کند در اسفند ماه تورمی 45 درصدی شکل خواهد گرفت.

بنابراین با توجه به سناریوهای تورمی در حالتهای مختلف بازه تورم در اسفند ماه 1400 از 11.5 درصدتا 45.5 درصد بوده و در بهترین حالت و کم تورم ترین سناریو زودترین موعد رسیدن به تورم هدف گذاری شده مهر 1400 خواهد بود.
اقتصادنیوز

برچسب‌ها :

افزودن نظر جدید