طرح‌های با قابلیت سرمایه‌گذاری در حوزه نوآوری و فناوری شناسایی می‌شوند

مرکز فن‌بازار ملی ایران به نمایندگی از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نظر دارد طرح‌های دارای قابلیت سرمایه‌گذاری در حوزه نوآوری و فناوری در کشور را شناسایی کرده و ضمن ایجاد بانک اطلاعاتی ایـن حوزه، برای بازاریابی، جذب سرمایه و تجاری‌سازی آن‌ها اقدام کند.
طرح‌های با قابلیت سرمایه‌گذاری در حوزه نوآوری و فناوری شناسایی می‌شوند
به گزارش صنعت نویس، شناسایی طرح‌های سرمایه‌گذاری نوآورانه و فناورانه کشور و ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه، طبقه‌بندی‌شده و نظام‌مند از جمله اهداف اجرا شدن این طرح است.
 
از اهداف دیگری که برای شناسایی و ایجاد بانک اطلاعاتی حوزه نوآوری و فناوری در کشور که توسط مرکز فن‌بازار ملی ایران به نمایندگی از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اجرایی خواهد شد، می‌توان به ایجاد بستری مناسب برای توسعه ارتباط میان سرمایه‌گذاران و صنعتگران کشور با صاحبان طرح‌های سرمایه‌گذاری، ارائه (بازاریابی) طرح‌های برتر به سرمایه‌گذاران، صنعتگران و دیگر فعالان عرصه سرمایه‌گذاری اشاره کرد.
 
در این مسیر طرح‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته و طرح‌های واجد شرایط سرمایه‌گذاری انتخاب می‌شوند. بانک اطلاعات طرح‌های قابل سرمایه‌گذاری حوزه فناوری با قابلیت دسترسی عمومی از طریق وب ایجاد خواهد شد. همچنین به تهیه طرح امکان‌سنجی قابل‌ارائه به سرمایه‌گذاران برای طرح‌هایی که حائز شرایط باشند، کمک می‌شود.
از جمله دیگر اقدامات برای رسیدن به اهداف مورد نظر متناظریابی (Making Match) اطلاعات طرح‌ها با حوزه علایق سرمایه‌گذاران و صنعتگران، ارائه خلاصه طرح‌ها به سرمایه‌گذاران بالقوه با توجه به تناظریابی انجام‌شده، ایجاد بسترهای برگزاری جلسات چندجانبه بین سرمایه‌گذاران و سرمایه پذیران، ارائه خدمات مشاوره و حقوقی به طرفین به‌ منظور انعقاد قرارداد و انجام سرمایه‌گذاری است.
در این فاز که به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود، صرفاً طرح‌های شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا که در حوزه‌های زیر فعالیت می‌کنند، پذیرش می‌شوند.
 
دسته‌بندی کارگروه تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان به مواردی چون سخت‌افزارهای رایانه‌ای، برق قدرت، الکترونیک، کنترل و مخابرات، وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی، داروهای پیشرفته تقسیم شده است.
 
طرح‌هایی می‌توانند در این فراخوان حضور یابند که یا طرح اصلی شرکت (طرحـی کـه شـرکت بر اساس آن تأسیس‌شده است) باشد و یا جزء طرح‌هایی باشند که شرکت در سامانه دانش‌بنیان به‌عنوان محصول/ فناوری خود ثبـت کرده است.
 
متقاضیان باید آمادگی ارائه طـرح خـود در قالـب مشـارکت حقـوقی (سـهامداری/ همکـاری مشـترک)، واگذاری لیسانس، واگذاری قطعی و غیره را داشته باشند و این آمادگی با تکمیل فرم مربوطه، احرازشده تلقی می‌شود.
 
جذب سرمایه برای طرح‌ها توسط کارگزاران مورد تأیید مرکز فـن بـازار ملـی ایـران صـورت خواهـد گرفـت. بدیهی است صاحبان طرح‌ها ملزم به پرداخت هزینه جذب سرمایه‌گذار/مشـتری طـرح بـر طبـق اعـلام بعـدی ایـن مرکـز خواهند بود.
 
طرح‌ها باید دارای توجیه فنی و اقتصادی برای سرمایه‌گذاری بـوده و صـاحب طرح متعهـد خواهـد بـود همکاری لازم را با این مرکز به عمل‌آورده و در هر مرحله اطلاعات درست و دقیق را ارائه کند.
 
طرح‌هایی به مرحله تهیه طرح امکان‌سنجی وارد می‌شوند که حائز شرایط بوده و بر اساس اولویت‌ها انتخاب می‌شوند.
 
طرح‌هایی که حائز شرایط شده و به مرحله تهیه طرح امکان‌سنجی وارد می‌شوند، باید در آن مرحلـه بـه ازای هر طرح مبلغ ۳ میلیون ریال (معادل ۳۰۰ هزار تومان) را به‌حساب پارک فناوری پردیس معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری واریز کنند.
 
بر اساس این گزارش، این مبلغ صرفاً جهت پوشش بخشی از هزینه‌های مربوط به ارزیابی صلاحیت طرح‌ها در احـراز شرایط برای ورود به بخش تهیه طرح کسب‌وکار بوده و هزینه تهیه و تدوین طرح کسب‌وکار با پشتیبانی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری به‌صورت تسهیلات بلاعوض در نظر گرفته‌شده است.
 
شرکت‌های دانش‌بنیان نوپای دارای طرح‌های سرمایه‌گذاری بـا شـرایط فـوق می‌توانند اطلاعـات طـرح خـود را حداکثر تا تـاریخ پنجم مرداد ۹۵ در پورتـال فن بازار ملـی ایـران ارسال کنند.
 
 
ایسنا

برچسب‌ها :

افزودن نظر جدید