سرچشمه و شهربابک رکورد زدند

در سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین، با تلاش و کوشش حداکثری کارکنان، دو مجتمع مس سرچشمه و شهربابک رکوردهای جدیدی را به ثبت رساندند.
سرچشمه و شهربابک رکورد زدند

صنعت نویس: به گزارش مس پرس، با همت پرسنل امورهای تغلیظ و کنترل فرآیند و برنامه‌ریزی تولید مجتمع مس سرچشمه در آذرماه تعداد 3457 بشکه کنسانتره سولفور مولیبدن با وزن 1009 تن، باردهی و بسته‌بندی شد.
بنا بر این گزارش، این مقدار بشکه‌پرکنی از ابتدای راه‌اندازی به‌عنوان رکورد تولید ماهانه، نسبت به رکورد قبل در خرداد سال 88 که تعداد 2896 بشکه به وزن 875 تن بوده، رشدی معادل 19.37 درصد در این بخش از تولید را با تولید 561 بشکه بیشتر ایجاد کرده است.
همچنین مجتمع مس شهربابک در آذرماه موفق به ثبت رکوردی جدید در میزان استخراج ماهیانه شده است.
بر اساس این گزارش، تولید سنگ سولفور استخراجی با 4 درصد رشد در آذرماه سال جاری 890،290 تن بوده در حالی که بالاترین رکورد ماهیانه قبلی در سال 99 بالغ بر 856،097 تن بوده است.

برچسب‌ها :

افزودن نظر جدید