اختصاصی صنعت نویس؛

خودروهای برقی در دولت فعلی تعیین تکلیف می شود

امیدواریم تا پایان دولت فعلی زیرساخت های تولید خودروهای برقی مهیا شود.
خودروهای برقی در دولت فعلی تعیین تکلیف می شود

امیر حسین قناتی مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت و گو با خبرنگار صنعت نویس ، در پاسخ به این که  آیا وزارت صنعت در خصوص تولید خودروهای برقی نیز برنامه ای دارد؟ گفت: سرفصلی در راستای تولید خودروهای برقی در نظر گرفته ایم که خودروسازان هم باید برنامه های خود در این خصوص را ارایه دهند ولی توسعه این دسته از خودروها خودرو نیاز به ایجاد زیرساخت هایی نیاز دارد که هنوز آماده نشده است.

وی در خصوص این که تا کی قرار است این زیرساخت آماده شود؟ خاطرنشان کرد: سه تا چهار ارگان درگیر این ماجرا خواهند شد. مذاکرات آن نیز در حال انجام و در حال هماهنگی های مربوطه در این خصوص هستیم و باید پکیجی در این خصوص آماده و وظایف هرکدام از ارگان ها مشخص شود . امیدواریم تا پایان دولت فعلی زیرساخت های تولید این خودروها آماده شود.

افزودن نظر جدید