توقف تولید انواع کامیون در ایران خودرو دیزل

تیر ماه امسال تولید انواع کامیون در خودروسازان داخلی به طور میانگین ۱۶.۴ درصد کاهش یافت.
توقف تولید انواع کامیون در ایران خودرو دیزل

به گزارش صنعت نویس، در این مدت تولید انواع کامیون در ایران خودرو دیزل ۱۰۰ درصد کاهش یافته و از ۱۲۰ دستگاه در تیر ماه سال گذشته به صفر رسید.

تولید انواع کامیون در سروش دیزل مبنا نیز ۱.۵ درصد کاهش یافته و از ۱۳۰ دستگاه در تیر ماه ۱۳۹۵ به ۱۲۸ دستگاه کاهش یافت.

تیر ماه امسال تولید انواع کامیون در زامیاد صعودی بوده و از صفر دستگاه در تیر ماه سال گذشته به ۱۴ دستگاه رسید. تولید این محصول در سایپا دیزل اما کاهش یافته و با افت ۱۲.۹ درصدی از ۱۳۲ دستگاه در تیر ماه ۱۳۹۵ به ۱۱۵ دستگاه کاهش یافت.

تولید انواع کامیون در کاریزان خودرو نیز ۶۲.۷ درصد کاهش یافته و از ۱۵۰ دستگاه در تیر ماه سال گذشته به ۵۶ دستگاه رسید. در این مدت تولید انواع کامیون در گروه بهمن اما ۲.۷ درصد رشد داشته و از ۴۴۰ دستگاه در تیر ماه ۱۳۹۵ به ۴۵۲ دستگاه افزایش یافت.

تولید این محصول در آذهایتکس نیز صعودی بوده و با رشد ۲۵ درصدی از ۱۲ دستگاه در تیر ماه سال گذشته به ۱۵ دستگاه رسید.

تولید انواع کامیون در تیراژه دیزل نیز با افزایش ۲۳۳.۳ درصدی همراه بوده و از سه دستگاه در تیر ماه سال گذشته به ۱۰ دستگاه افزایش یافت.

تولید انواع کامیون در ماموت نیز ۱۷۷.۸ درصد رشد داشته و از ۱۸ دستگاه در تیر ماه ۱۳۹۵ به ۵۰ دستگاه رسید.

منبع:ایسنا

افزودن نظر جدید