کامیون‌ها در سراشیبی افت تولید

اردیبهشت ماه امسال تولید انواع کامیون در کشور ۲۰.۹ درصد کاهش یافت.

به گزارش ایسنا، در این مدت تولید انواع کامیون در ایران خودرو دیزل با کاهش ۱۹.۶ درصدی از ۱۹۹ دستگاه در اردیبهشت ۱۳۹۴ به ۱۶۰ دستگاه کاهش یافت.

اردیبهشت ماه امسال تولید انواع کامیون در زامیاد با رشد ۳۵۰ درصدی از دو دستگاه در اردیبهشت ۱۳۹۴ به ۹ دستگاه افزایش یافت.

در این مدت تولید انواع کامیون در سایپا دیزل با کاهش ۷۲.۷ درصدی از ۲۵۶ دستگاه در اردیبهشت ۱۳۹۴ به ۷۰ دستگاه کاهش یافت.

اردیبهشت ماه امسال تولید انواع کامیون در کاریزان خودرو با کاهش ۲۱.۱ درصدی از ۱۹۰ دستگاه در اردیبهشت ۱۳۹۴ به ۱۵۰ دستگاه کاهش یافت.

در این مدت تولید انواع کامیون در گروه بهمن با رشد ۱۶.۴ درصدی از ۳۷۱ دستگاه در اردیبهشت ۱۳۹۴ به ۴۳۲ دستگاه افزایش یافت.

اردیبهشت ماه امسال تولید انواع کامیون در آذهایتکس با کاهش صد درصدی از ۱۷ دستگاه در اردیبهشت ۱۳۹۴ به صفر رسید.

اردیبهشت ماه امسال تولید انواع کامیون در رایان فن گستر دیزل از صفر دستگاه در اردیبهشت ۱۳۹۴ به ۲۸ دستگاه افزایش یافت.

در این مدت تولید انواع کامیون در تیراژه دیزل با رشد ۱۰.۷ درصدی از ۲۸ دستگاه در اردیبهشت ۱۳۹۴ به ۳۱ دستگاه افزایش یافت.

اردیبهشت ماه امسال تولید انواع کامیون در ماموت با کاهش صد درصدی از ۵۰ دستگاه در اردیبهشت ۱۳۹۴ به صفر رسید.

برچسب‌ها :

افزودن نظر جدید