نظر شما چیست؟

نظر شما چیست؟

برچسب‌ها :

دیدگاه‌ها

فکرت رو آزاد کن همه چیز در دست توست

بزرگی به داشتن پول نیست

دنیای کنونی تکراری تو رویای دست نیافتنی کسی است که تنها سرمایه اش دلی پر مهر است... سرمایه ای که تو نداری

قلبم گرفت ای نازنین

افزودن نظر جدید