نبش قبر برای سلفی گرفتن با اسکلت مردگان

مردم روستایی در اندونزی سالانه اجساد مردگان خود را از خاک بیرون می کشند و با آنها عکس سلفی می گیرند.
نبش قبر برای سلفی گرفتن با اسکلت مردگان

هر سال اجساد مردگان پس از شستشو، نظافت موها و لباس دوباره دورن تابوت قرار گرفته و به خاک سپرده می شوند.

به عقیده روستائیان انجام این سنت سبب می شود که ساکنان زنده روستا محصول کشاورزی بهتری داشته باشند.

مراسم خروج مردگان از قبر، پاکسازی و بازگشت به خاک 3 روز طول می کشد، گریه و عزاداری در این مراسم ممنوع است و همه خوشحال و خندان با مردگانشان سلفی می گیرند.

برچسب‌ها :

افزودن نظر جدید