مزایده اینترنتی اموال منقول برگزار می‌شود

سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اعلام کرد: مزایده اموال منقول این سازمان به شماره ۲۵۶، به صورت اینترنتی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) در اوایل اردیبهشت ماه سال‌جاری برگزار خواهد شد.
مزایده اینترنتی اموال منقول برگزار می‌شود

به گزارش صنعت نویس، ساعت ۸ صبح روز سه‌شنبه ششم اردیبهشت ماه اطلاعات این آگهی در سایت سازمان و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت منتشر می‌شود و آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت، ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه خواهد بود.

برگزاری مزایده و ارایه پیشنهاد قیمت از طریق سامانه مزایده الکترونیک دولت به آدرس eauc.setadiran.ir انجام می‌پذیرد.

قیمت پیشنهادی متقاضیان می‌بایست بالاتر از قیمت پایه کارشناسی باشد.

بر این اساس بسته پیشنهادات نیز ساعت ۱۰ روز یک‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه در محل سازمان مرکزی، رمزگشایی و در همان روز نیز برندگان مزایده اعلام می‌شوند؛ حضور متقاضیان در جلسه رمزگشایی پیشنهادات بلامانع است.

متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر به سامانه سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مراجعه کنند.

برچسب‌ها :

افزودن نظر جدید