مجوزهای صادره معدنی در سال ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل

در تصوير ذيل مجوزهای صادره معدنی در سال ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل مقايسه شده است.
مجوزهای صادره معدنی در سال ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل

برچسب‌ها :

افزودن نظر جدید