زنان برقه پوش، خدمه قطار در عربستان شدند+عکس

بر اساس تصاویر منتشر شده الریاض، زنان برقع پوش به عنوان خدمه قطار به کار گرفته شده اند.
زنان برقه پوش، خدمه قطار در عربستان شدند+عکس

عربستان اخیرا تلاش می کند تا با ظاهرسازی نوعی تجدید نظر در حقوق زنان در این کشوز را نمایش دهد. اما نکته تامل برانگیز آنکه زنان را در قالب هایی عجیب و نا مانوس با فرهنگ کشورهای اسلامی به کار می گیرد نظیر زدن تمبک و سه تار توسط زنان برقع پوش یا چنان که این تصاویر نشان می دهد به کارگیزی زنان برقع پوش به عنوان خدمه قطار آن هم به شیوه ای که در حقیقت هیچکدام ایفای واقعی حقوق زنان نیست و بیشتر نوعی ظاهرسازی و مدرنیته معیوب عربستانی همراه با تحقیر است.

برچسب‌ها :

افزودن نظر جدید