رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه :

برنامه ششم با تغییرات جزئی به مجلس برگشت

رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اصلاحات انجام شده در لایحه برنامه ششم از سوی دولت گفت: لایحه برنامه ششم تغییرات زیادی نکرده است و این تغییرات، جزیی است .
برنامه ششم با تغییرات جزئی به مجلس برگشت

صنعت نویس: امیر باقری در برنامه تیتر امشب گفت: با توجه به درخواست مجلس شورای اسلامی، 3 جزء به لایحه برنامه ششم توسعه اضافه شد که قسمت اول شامل جداول اهداف کلان است و یک ماده در این باره تهیه و اضافه شد.

وی با بیان اینکه ماده 2 هم برآورد منابع مالی در برنامه ششم توسعه است ادامه داد: همچنین مجلس خواهان مشخص شدن اولویت های برنامه بود که در ماده 3 ، این اولویت ها مشخص شد .

امیر باقری با بیان اینکه متنی که رئیس جمهور امضاء کرده ملاک است گفت: این متن شامل مجموعه لایحه برنامه که پارسال تقدیم مجلس شد به علاوه مواد اخیر یک تا 4 است.

وی با اشاره به اینکه لایحه برنامه ششم تغییرات زیادی نکرده است گفت: این تغییرات، جزیی است .

باقری افزود: در پاسخ به درخواست مجلس سه قسمت از جمله منابع و اولویت ها اضافه شده است.

رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه گفت: الان مسیر مشخص و شفاف است.

باقری افزود: از نظر ما سند، مصوب و تقدیم مجلس شده است و نامه رسمی ریاست جمهوری را هم دارد.

وی گفت: ماده 3 قانون برنامه و بودجه ،‌شرایط برنامه را بیان کرده از جمله اهداف، منابع مالی، اولویت ها و احکامی که قرار است آن اهداف را تامین کند و لایحه برنامه ششم توسعه هم بر اساس این ماده تنظیم شده است.

باقری با بیان اینکه برنامه ای طراحی کردیم که از اهداف تا سطح اقدام در آن مشخص است افزود: ما می خواهیم از تجربیات و دانش نمایندگان مجلس استفاده کنیم تا لایحه، کامل تر شود و متن نهایی موجب حرکت اقتصادی شود.

وی با بیان اینکه رکودی که از سال 90 ایجاد شده است باید جبران شود گفت: اگر سندچشم انداز را به دو دهه تقسیم کنیم در دهه اول یعنی 1384 تا 1394 عقب ماندگی در اقتصاد ایران ایجاد شده است .

باقری ادامه داد: فاصله ایران با کشورهای رقیب حوزه سند چشم انداز در مقایسه با سال 84 بیشتر شده است و عقب افتادیم بنابراین در دهه دوم باید این فاصله را جبران کنیم بنابراین باید متون و سیاست هایی را طراحی کنیم تا این عقب ماندگی جبران شود.

رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه گفت: 87 هزار نفر ساعت بر روی برنامه ششم توسعه کار شده است و بسیاری از نخبگان کشور در تدوین آن نقش داشتند.

باقری ادامه داد: زمانی که قرار شد هدفگذاری برنامه ششم توسعه انجام شود سازمان برنامه و بودجه 3 سناریو را تهیه و هر سه در دولت مطرح و در پایان با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسیدن به رشد 8 درصدی با عنوان سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغ شد بنابراین باید الزامات آن را در این برنامه پیگیری کنیم.

تسنیم

برچسب‌ها :

افزودن نظر جدید