افزایش تولید و افزایش فروش حاصل دو ماه کار جهادی در شرکت مس

طی دو ماه کار جهادی توسط سختکوشان صنعت مس ایران رشد 8 درصدی در تولید آند و کاتد و رشد 9 درصدی در تولید کنسانتره مس ثبت شد.

طی دو ماه کار جهادی توسط سختکوشان صنعت مس ایران رشد 8 درصدی در تولید آند و کاتد و رشد 9 درصدی در تولید کنسانتره مس ثبت شد.

برچسب‌ها :

افزودن نظر جدید