افت شاخص کل بورس

در پایان معاملات هفته منتهی به ۵ اسفند ماه ۱۳۹۴، شاخص کل با ۴۸ واحد کاهش نسبت به هفته قبل، به رقم ۷۷۸۴۰ واحد رسید.

به گزارش صنعت نویس،در پایان معاملات هفته منتهی به ۵ اسفند ماه ۹۴، شاخص کل با ۰۶ . ۰ درصد کاهش روبرو شد. اما شاخص کل با ۴۸ واحد کاهش نسبت به هفته قبل، به رقم ۷۷۸۴۰ واحد رسید.
شاخص بازار اول با ۱۵ واحد کاهش به رقم ۵۴۰۰۸ واحد بالغ شد و شاخص بازار دوم با ۲۱۳ واحد کاهش عدد ۱۷۳۰۱۷ واحد را تجربه کرد و به ترتیب با ۰۳ .۰  درصد و ۱۲ . ۰ درصد کاهش نسبت به هفته قبل مواجه شدند.

در ۵ روز کاری این هفته ارزش کل معاملات سهام و حق تقدم به ۳۰۹۲۹ میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل ۵ . ۱۶ درصد افزایش یافته است.

در ضمن تعداد ۱۲۰۷۶ میلیون سهم و حق تقدم در ۵۷۷ هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب ۱۲ درصد افزایش و ۱۶ درصد کاهش را نسبت به هفته گذشته تجربه کرد.

همچنین ارزش معاملات نرمال به ۲۵۷۷۸ میلیارد ریال رسید و حجم معاملات معاملات نرمال با ۱۰۲۳۴ میلیون سهم به ترتیب با ۳ درصد و ۵ درصد کاهش نسبت به هفته گذشته همراه شدند.

براین اساس تعداد ۵۴۲۸۱۳ برگه اوراق مشارکت به ارزش ۵۴۵ میلیارد ریال معامله شد که به ترتیب ۵ . ۱۱ درصد و ۶ . ۱۱ درصد کاهش نسبت به هفته گذشته را نشان می دهد.

منبع:مهر

برچسب‌ها :

افزودن نظر جدید