اتفاق عجیب در یکی از بیمارستان های کشور

گویا با خستگی کادر درمان، برخی بیمارستان های کشور با کمبود پرستار مواجه شده اند.
 اتفاق عجیب در یکی از بیمارستان های کشور

به گزارش صنعت نویس، شهروندی از کرمان خبر داده که بیمارستان افضلی پور این شهر، با کمبود پرستار مواجه شده و بنابراین از همراهان بیمار می خواهند خود مراقب بیمار کرونایی شان باشند.

برچسب‌ها :

افزودن نظر جدید