پایان عرضه اولیه «آبادا» / به هر نفر چند سهم تخصیص داده شد؟

در پایان عرضه اولیه «آبادا» به هر کد بورسی حداکثر ۴۸ سهم در سقف قیمتی ۱۵۵۰ تومان تعلق گرفت که معادل حدود ۷۵ هزار تومان بود.

صنعت نويس: در پایان عرضه اولیه «آبادا» به هر نفر حداکثر ۴۸ سهم در سقف قیمتی ۱۵۵۰ تومان تعلق گرفت که معادل حدود ۷۵ هزار تومان بود. این در حالی بود که سقف ثبت سفارش ۲۰۰ سهم بود.

با این اوصاف به نظر می‌رسد میزان مشارکت بیش از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر باشد.
تجارت‌نیوز

برچسب‌ها :

افزودن نظر جدید