وام ازدواج فرزندان بازنشستگان امشب واریز می‌شود

معاون اداری و مالی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: وام ازدواج ۲۰ میلیون تومانی برای هزار و ۵۰۰ نفر از فرزندان بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری تا ساعت ۲۴ امشب (سه شنبه ۵ آذر) واریز می شود.

امین پورذاکری افزود: با تلاش های انجام شده از سوی سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری و بانک صادرات، مرحله دوم وام ۲۰ میلیون تومانی ازدواج فرزندان بازنشستگان و وظیفه بگیران (همسر بازنشستگان کشوری) این صندوق، به افرادی که در سامانه اینترنتی وام ازدواج در سایت صندوق بازنشستگی کشوری ثبت نام کرده اند، حداقل حقوق را دریافت می کنند و توانایی بازپرداخت اقساط را دارند، پرداخت خواهد شد.

وی ادامه داد: ثبت نام اینترنتی مرحله اول وام ۲۰ میلیون تومانی ازدواج فرزندان بازنشستگان کشوری و وظیفه بگیران (همسر بازنشستگان کشوری) در اردیبهشت ماه و ثبت نام مرحله دوم آن در تیرماه امسال انجام شد. این وام در مرحله اول به هزار نفر از واجدان شرایط پرداخت شده بود و در مرحله دوم به هزار و ۵۰۰ نفر از واجدان شرایط که در سال ۱۳۹۷ یا سه ماه نخست ۱۳۹۸ ازدواج کرده باشند، پرداخت می شود.
ایرنا

برچسب‌ها :

افزودن نظر جدید