شرایط ثبت‌نام بورسیه‌ها اعلام شد

ایرنا : دبیر هیأت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: بورسیه‌هایی که در دانشگاه‌ها جایابی نشدند با داشتن دو شرط می‌توانند در فراخوان ۹۸ شرکت کنند.

جواد محمدی اظهار داشت: بورسیه هایی که از جایابی در دانشگاه ها جا مانده اند در شهریورماه می توانند با مراجعه به سایت هیأت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی در فراخوان ثبت نام کنند. وی درباره دو شرط ثبت نام در این فراخوان تاکید کرد: داشتن مدرک دکتری و حکم بورس دو شرط اصلی برای ثبت نام این متقاضیان و بررسی مدارک شان است. دبیر هیأت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: بورسیه هایی که در فراخوان های گذشته جایابی نشده اند به منظور بررسی دوباره مدارک شان ثبت نام کنند. در سال ۹۲، مسئله صلاحیت نداشتن سه هزار بورسیه در دانشگاه ها مطرح و اعلام شد که این تعداد فاقد شرایط و صلاحیت علمی لازم برای جذب در دانشگاه ها هستند. پس از بررسی های دقیق به عمل آمده، مشخص شد که حدود ۳۷ نفر از این سه هزار بورسیه بدون داشتن حد نصاب ها و شرایط لازم، در دانشگاه ها جذب و جایابی شده اند. فراخوان سال های ۹۶ و ۹۷ بورسیه هیأت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی فعال شد تا افراد دارای صلاحیت علمی در دانشگاه ها جایابی شوند.

برچسب‌ها :

افزودن نظر جدید