سد طالقان سرریز شد

سد طالقان سرریز شد

با بارشهای مناسب استان تهران در سال آبی جدید، ظرفیت سد طالقان تکمیل و سریزهای آن باز شد.

برچسب‌ها :

افزودن نظر جدید