روستایی که هنوز آب لوله کشی ندارد

بخشی از روستای میان آب شهرستان شوشتر به نام مدریه (مودریه) هنوز به تاسیسات آب لوله کشی مجهز نیست.
روستایی که هنوز آب لوله کشی ندارد

به گزارش صنعت نویس، یکی از اهالی مدریه گفت:با وجود آنکه فاصله ما تا روستای میان آب تنها 50 متر است، هنوز آب لوله کشی در اختیار نداریم. وی افزود:به دلیل عدم لول کشی، مردم روستا مجبورند از آب رودخانه که بهداشتی نیست، استفاده کنند.

برچسب‌ها :

افزودن نظر جدید