استاندار سابق خوزستان بازداشت شد

استاندار اسبق خوزستان با دستور مرجع قضائی بازداشت شد.

استاندار اسبق خوزستان در ارتباط با برخی اتهامات اقتصادی با دستور مرجع قضائی بازداشت شد.

استاندار اسبق خوزستان با توجه به تکمیل تحقیقات با دستور مرجع قضائی احضار و بازداشت شد.

این دستگیری مربوط به اتهامات سنگین این فرد در یک پرونده اقتصادی بوده است.

برچسب‌ها :

افزودن نظر جدید