تصویر نگران کننده از پایتخت

آلودگی هوا این روزها در تهران بیداد می کند و چهره شهر را تیره و تار کرده است.
تصویر نگران کننده از پایتخت

برچسب‌ها :

افزودن نظر جدید