با وجود روند صعودی قیمت لبنیات، صورت گرفت

کم فروشی تولیدکنندگان لبنیات

در شرایطی که قیمت لبنیات در ایران همواره طی این سال ها صعودی بوده، با این حال از سطح کمی محصولات مربوطه نیز کاسته شده تا مشتریان، هم گرانی لبنیات را لمس کنند و هم آب رفتن حجم و وزن آنها را.
کم فروشی تولیدکنندگان لبنیات

به گزارش صنعت نویس، به گفته برخی مخاطبین صنعت نویس، آنها هنگام باز کردن لبنیاتی مانند پنیر، با حجم اندک آن در ظروف مربوطه مواجه می شوند.

کم کردن از حجم و وزن لبنیاتی مانند پنیر و شیر، یکی از حربه هایی است که تولیدکنندگان در دوران هدفمندی یارانه ها و برای کنترل هزینه های تولید، به آن روی آوردند و در حال حاضر نیز این حربه همچنان توسط برخی از آنها استفاده می شود.

بر این اساس، برخی تولیدکنندگان لبنیات، از وزن و حجم محصولات خود به خصوص محصولاتی مانند پنیر که پرمصرف هستند، کاسته و از این طریق هزینه های تولید خود را به نوعی کنترل می کنند. به عنوان مثال، این دسته از تولیدکنندگان، در ظروف محصولی مانند پنیر، مقداری بسیار کمتر از حجم  واقعی (کمی بیشتر از نصف ظرفیت ظروف)، پنیر قرار می دهند که این موضوع نشانه آشکار کم فروشی است. این اتفاق در حالی رخ داده که قیمت لبنیات طی این سال ها همواره صعودی بوده و بنابراین برخی تولیدکنندگان، علاوه بر افزایش قیمت، از کمیت محصولات خود نیز کاسته اند.

در این شرایط باید منتظر ماند و دید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان چه زمانی با این تخلف آشکار برخورد خواهد کرد. 

 

برچسب‌ها :

افزودن نظر جدید