پیامک کشف حجاب دلیل بر مجرم بودن نیست

خبر آنلاین : سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری امروز خود درمورد پیامک پلیس درباره کشف حجاب گفت: فرق است بین جرم و مجرم.

خبرنگاری درباره متن پیامک پلیس درباره جرم کشف حجاب در خودرو سوال کرد. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ گفت: فرق است بین جرم و مجرم، جرم به محض وقوع، مشخص است. قتلی انجام شده و جرم مشخص است. اما به کسی نمی‌توان گفت مجرم است تا ارتکاب عمل از طریق او به اثبات برسد. او در ادامه گفت: پلیس در پیامک می‌گوید من جرم را مشاهده کردم. نمی‌گوید تو مجرمی! می‌گوید عدم رعایت موازین شرعی در پوشش را مشاهده کردم که قانونا جرم است. نمی‌گوید تو مجرمی. می‌گوید بیا بررسی کنیم. اصل برائت در قانون اساسی ناظر بر مجرم است، نه وقوع جرم.

برچسب‌ها :

افزودن نظر جدید