اختلاف قیمت 18 میلیونی کارخانه با بازار

"پژو ۲۰۰۸" دو میلیون تومان گران تر شد!

امروز قیمت پژو ۲۰۰۸ با رشد ۲ میلیون تومانی اختلاف قیمت ۱۸ میلیون تومانی را نسبت به کارخانه تجربه کرد.
"پژو ۲۰۰۸" دو میلیون تومان گران تر شد!

Fatal error: Call to undefined function drupal_random_key() in /home2/sanatnevis/public_html/sites/all/modules/drupal/colorbox/colorbox.theme.inc on line 145