مشاور بانک مرکزی مطرح کرد:

پایان مشکلات بانکی یک شبه محال است!

مشاور بانک مرکزی با بیان اینکه برای رفع مشکلات بانکی باید در روش‌های مطالعه تجدیدنظر کرد، گفت: نباید انتظار رفع یک شبه مشکلات نظام بانکی را داشته باشیم.
پایان مشکلات بانکی یک شبه محال است!

به گزارش صنعت نویس، احمد عزیزی مشاور بانک مرکزی در پنل تخصصی نظام بانکی در همایش اقتصاد ایران گفت: اگر فضای سیاستی و تمایل سیاستگذار، به معنای اراده سیاستگذار شکل بگیرد، مشکل اصلی این می شود که آیا مطالعات کافی صورت گرفته و این آمادگی برای حرکت سریع وجود دارد یا خیر. این امر مهمی است.

مشاور بانک مرکزی با بیان اینکه ضعف‌های نظام بانکی، یک شبه برطرف نمی شود، افزود: اگر تک تک موسسات مالی در یک اقتصاد، سالم باشند، این طور نیست که برآیند این موسسات در نظام بانکی مثبت باشد. همانطور که یک شبه بازار بین المللی بانکی سقوط کرد. یعنی بانکها به هم قرض نمی دادند. بنابراین در ایران، با پدیده های مشکل زا در نظام بانکی مواجه هستیم.

وی تصریح کرد: مطالعات پراکنده صورت گرفته است، ولی به نظر من ما دو اشکال و ضعف در این حوزه داریم که به افراد یا نهادهای مجری برنمی گردد، بلکه روش های مطالعه باید مورد تجدیدنظر واقع شود، چراکه در دنیا روش های قابل قبولی وجود دارد که ضعف های ما را برطرف می کند؛ ضمن اینکه باید سازماندهی را نیز برای استفاده از ابزارها صورت داد.

همچنین علی دیواندری در پنل سیاستهای بانکی در همایش اقتصاد ایران گفت: وضعیت نظام بانکی، یک اوضاع خاص است و نگرانی‌هایی در رابطه با آن وجود دارد؛ این در حالی است که در قالب یک طرح کلان که مطالعات جامع اقتصاد ایران را دنبال می‌کند، نظام بانکی مورد تحلیل قرار گرفته است. این طرح اکنون در اختیار بانک مرکزی قرار داده شده و البته این بانک نیز به دستور رئیس جمهوری، اقداماتی را در رابطه با اصلاح نظام بانکی انجام داده است.

در این پنل، امینه محمودزاده، پژوهشگر اقتصادی بیان کرد: روند تولید ناخالص داخلی از ابتدای دهه ۸۰ تا سال ۱۴۰۰ متغیر بوده و اگر قرار باشد که رشد اقتصادی پایدار صورت گیرد، هیچگاه به روند قبلی که رشد بالا داشته است، بازنخواهیم گشت.

محمودزاده بیان کرد: اگر رشد در اقتصاد ایران رخ نمی‌دهد، به دلیل عدم سرمایه گذاری کافی است، این در حالی است که سرمایه‌گذاری‌هایی که در کشور انجام می‌شود، منفعت پایینی را برای کارآفرین ایجاد کرده و در نهایت، هزینه تامین مالی نیز بالا می‌رود، البته منابع پس اندازی و ورودی بازارهای مالی ممکن است اندک باشد و همین امر، نرخ را بالا برد، یا اینکه واسطه گرهای کارایی در اقتصاد ایران وجود نداشته باشند تا منابع را به تسهیلات تبدیل کنند.

وی گفت: در کوتاه مدت مانع رشد، عدم تامین مالی مناسب بوده است که سبب می‌شود نرخ رشد صورت نگیرد. ایران با کشورهای با درآمد متوسط، فاصله زیادی به لحاظ رشد اقتصادی داشته است، بنابراین وقتی ایران در بستر مقایسه با سایر کشورهای منطقه قرار می گیرد، وضعیت مالی مناسبی رقم نمی خورد.

پژوهشگر اقتصادی اظهار کرد: تسهیلات به خالص سپرده، در حال کاهش بوده و این قدرت وام دهی بانکها را تقلیل می دهد، علاوه بر آن، نرخ سود تسهیلات نیز بالا رفته است؛ ضمن اینکه نسبت مطالبات غیرجاری از نرم بین المللی که ۵ درصد است، بسیار بالا است، در کنار این بدهی بانکها به بانک مرکزی نیز در حال افزایش بوده و بانک‌ها امکان تامین مالی خود را هم نداشته‌اند. اینجاست که وضعیت نامناسب نظام بانکی، رقم می‌خورد که حاصل یک شوک نیست، بلکه در یک روند، این اتفاق رخ داده است.

محمودزاده گفت: در حالی که نرخ در بازار بین بانکی، بالا رفته است، بانکها وجوه بیشتری را از بازار بین بانکی طلب می کنند، یعنی نرخ تامین مالی افزایش می یابد و رجوع به آن شیوه تامین مالی همزمان زیاد می شود، پس اینجاست که سودآوری بانکها کاهش یافته و در مواردی حتی منفی شده است، پس منبع مالی اختیار شده است که قادر به پاسخگویی آن در آینده نخواهیم بود.

وی بیان کرد: جریان نقدینگی کاهش یافته و بانکها به بازار سپرده رجوع کرده و موسسات غیرمجاز نیز به عنوان لیدر عمل کرده بودند، پس جنگ قیمتی باعث شده بود که جریان هزینه ای بانکها افزایش یابد. این در حالی است که منابع بازار سپرده و منابع بانکی تکافو نخواهد داشت و بانکها از منابع بانک مرکزی این منابع را تامین می‌کنند. پس نسبت بدهی بانکها به بانک مرکزی در حال افزایش است و قدرت اعطای تسهیلات از سوی بانکها نیز کاهش می یابد.

پژوهشگر نظام بانکی گفت: داستان فقط سودآوری بانکها نیست، بلکه باید جنبه‌های دیگر را نیز در نظر گرفت. به نحوی که قدرت تسهیلات دهی بانکها کاهش پیدا کرده، این در حالی است که توسعه مالی نیز نامتوازن شده است.

منبع:ایسنا

افزودن نظر جدید


Fatal error: Class CToolsCssCache contains 1 abstract method and must therefore be declared abstract or implement the remaining methods (DrupalCacheInterface::__construct) in /home2/sanatnevis/public_html/sites/all/modules/drupal/ctools/includes/css-cache.inc on line 52