مدیرعامل اسبق بانک سرمایه بازداشت شد

انتخاب : مدیرعامل اسبق بانک سرمایه هفته گذشته توسط اینترپل بازداشت شد.

قاضی مسعودی مقام، رئیس شعبه رسیدگی‌کننده به مفاسد مالی بانک سرمایه از بازداشت حیدرآبادی، مدیرعامل اسبق این بانک طی هفته گذشته توسط اینترپل خبر داد. بنابراین گزارش بخشایش، کاظمی و توسلی، مدیرعامل و از اعضای هیئت مدیریه بانک سرمایه پیش از این در دادگاه محکوم شده‌اند. پرونده خانی؛ مدیرعامل بانک سرمایه نیز در دادگاه در جریان رسیدگی است و حیدرآبادی سومین مدیرعامل بانک سرمایه است که دستگیر می‌شود.

برچسب‌ها :

افزودن نظر جدید