طرح جرم سياسي اصلاح شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طرح جرم سياسي را براي تامين نظر شوراي نگهبان اصلاح كردند.

 نمايندگان در جلسه علني روز دوشنبه مجلس بند پ ماده 3 طرح جرم سياسي اعاده شده از سوي شوراي نگهبان را با 144 رأي موافق، 4 رأي مخالف، 4 رأي ممتنع از مجموع 221 نماينده حاضر اصلاح كردند.
شوراي نگهبان در بند پ ماده 3 اين طرح اعلام كرده بود عبارت سلب غيرقانوني آزاد افراد با عبارت نقض آزادي‌هاي مشروع ديگران كه در بند د ماده16 قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده مصوب هفتم شهريورماه1360 مذكور در بند پ ماده 3 قابل جمع نيست و ايجاد ابهام مي‌كند.
نمايندگان نيز امروز در بند پ ماده 3 طرح جرم سياسي كه پيش از اين آدم‌ربايي، گروگان‌گيري و سلب غيرقانوني آزادي افراد آمده بود، سلب غيرقانوني آزادي افراد را حذف كردند.

ایرنا

برچسب‌ها :

افزودن نظر جدید