افزایش بهای آب، برق و گاز مشروط شد

با تصویب مجلس، افزایش قیمت آب، برق و گاز از اختیار شرکت‌های ذیربط خارج و تصمیم‌گیری درباره آن منوط به تصویب هیئت وزیران شد.
افزایش بهای آب، برق و گاز مشروط شد

به گزارش صنعت نویس، نمایندگان مجلس بند الحاقی ۶ از تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۷ را با ۱۲۴ رای موافق، ۳۵ رای مخالف و ۹ رای ممتنع به تصویب رساندند.

در این بند آمده است: در مواردی که براساس قوانین و مقررات اختیار افزایش بهای آب، برق و گاز مصرفی و حق انشعاب آنها به شرکت‌های ذیربط داده شده است، اعمال افزایش در سال ۱۳۹۷ فقط با پیشنهاد وزارت مربوط و تصویب هیئت وزیران امکان پذیر است.

شرط معافیت مدارس دولتی از پرداخت هزینه مصرفی آب، برق و گاز مشخص شد

نمایندگان مجلس همچنین در مصوبه دیگری شرط معافیت مدارس دولتی از پرداخت هزینه مصرفی آب، برق و گاز را مشخص کردند.

بر اساس این گزارش، نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به بخش‌های درآمدی بودجه ۹۷ بند الحاقی ۳ به تبصره ۶ این لایحه را به تصویب رساندند. در این بند الحاقی آمده است: در سال ۱۳۹۷ کلیه مدارس دولتی وزارت آموزش و پرورش که سقف الگوی مصرف را رعایت کنند، از پرداخت هزینه مصرفی آب، برق و گاز معاف هستند. سقف الگوی مصرف طی دستورالعملی توسط وزارتخانه‌های نیرو و نفت تدوین و اجرا می شود. چنانچه مصارف واحد آموزشی مشمول در یک دوره بیش از الگوی تعیین شده باشد، کل مصرف آن دوره کماکان مشمول پرداخت هزینه مصرفی خواهد شد.

منبع:اقتصادآنلاین

افزودن نظر جدید