مخابرات ایران


به گزارش صنعت نویس، برات قنبری گفته است که ما در شرکت مخابرات ایران هم عامل توسعه مسائل ارتباطی کشور و هم عامل توسعه مخابرات هستیم. او معتقد است که شرکت مخابرات ایران، در کنار زیرساخت‌های بسیار عظیمی در بخش‌های تلفن ثابت، همراه و دیگر حوزه‌های ارتباطی دارای سرمایه انسانی بسیار توانمندی در...
به گزارش صنعت نویس، با راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، تعرفه دسترسی به پهنای باند به عنوان یک شاخص اصلی موجب تمایز تفکیک ترافیک داخلی از ترافیک بین‌المللی در شبکه ملی اطلاعات می‌شود و این کاهش در هزینه‌ها، دسترسی‌های ملی را برای مردم کم‌هزینه‌تر می‌کند و با راه‌اندازی این مراکز تعرفه سرویس‌های داخلی...
به گزارش صنعت نویس، «برات قنبری» روز دوشنبه با حضور در الکامپ بیست و سوم و در پاسخ به ایرنا افزود: مخابرات برنامه های توسعه ای خود را با جدیت دنبال می کند، زیرا چنانچه این شرکت زیرساخت های خود را گسترش ندهد، تلاش کشور برای گسترش زیر ساخت ها موفقیت آمیز نخواهد بود. معاون برنامه ریزی...