افزایش هیجانی


به گزارش صنعت نویس، دلار آمریکا در ابتدای هفته ای که گذشت به طور متوسط ۴۳۳۲ تومان قیمت داشت. در ادامه هفته حرکت افزایشی دلار البته با شیبی کند آغاز شد. در میانه های هفته به ۴۳۹۵ تومان رسید و در آخرین روز هفته روی ۴۴۱۵ تومان ایستاد. بررسی نرخ دلار در این بازه زمانی نشان می دهد که دلار آمریکا ۸۳...